Olym_TuSzgPzS

Ngày 2022-11-21 15:34     HITS: 149

Olym_TuSzgPzS

Olym_TuSzgPzS

Olym (nextgenchampionship, viết tắt lck) Từ Olan, trận chung kết nam Olymnextgenchampionship, viết tắt lck)ou) Được tổ chức và bắt đầu vào năm 2012.

Người tham gia có thể tham gia từ 4 đến 18 tuổi, chỉ có 3 trẻ em mỗi đội.

Đội giành chức vô địch 2-1 sẽ lọt